cheungwai明 發表於 2014-7-20 01:14:46

蔡幸娟-我有一段情

https://www.youtube.com/watch?v=k8uEirs64x0
k8uEirs64x0

古大山 發表於 2014-7-20 03:15:18

喂!
呢個係尤雅喎!.    :curse:
會唔會佢唱咁多年都半紅不黑
唱黎唱去都得一曲歌后
有意改名轉運呀????.    ;P

cheungwai明 發表於 2014-7-20 21:53:49

本帖最後由 cheungwai明 於 2014-7-20 22:45 編輯

古大山 發表於 2014-7-20 03:15
喂!
呢個係尤雅喎!.   
會唔會佢唱咁多年都半紅不黑


是蔡幸娟,台灣算受歡迎,近年她年紀大了.反而歡喜她,年輕的她反而太嬌了

古大山 發表於 2014-7-21 04:15:52

cheungwai明 發表於 2014-7-20 21:53
是蔡幸娟,台灣算受歡迎,近年她年紀大了.反而歡喜她,年輕的她反而太嬌了 ...

你啱!
係我搞錯
這個才是尤雅 〜   :P
===================
http://youtu.be/qDbZVMLfDDI
qDbZVMLfDDI
頁: [1]
查看完整版本: 蔡幸娟-我有一段情

重要聲明:「香港的士論壇」是以即時上載留言的方式運作,「香港的士論壇」對所有留言的真實性、完整性及立場等, 不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者 個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實 性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。由於本 論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限, 故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。「香港的士論壇」有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫誹謗、人身攻擊、自問自答、開名、開車牌的言論,敬請自律。
警 告 : 本 物 品 內 容 可 能 令 人 反 感 , 不 可 將 本 物 品 派 發 、 傳 閱 、 出 售 、 出 租 、 交 給 或 出 借 予 年 齡 未 滿 18 歲 的 人 士 或 將 本 物 品 向 該 等 人 士 出 示 、 播 放 或 放 映 。